Μπρούτζος - Ανακύκλωση


Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε μέταλλα μπρούτζου από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες. 

Απλά καλέστε μας.