Υλικά & Οχήματα από ΔΕΚΟ - Αγορά

Αγοράζουμε υλικά μετάλλου και οχήματα από ΔΕΚΟ και γενικά από το Δημόσιο. 

Σκοπός μας είναι η ανακύκλωση και γενικά η καλύτερη διαχείριση τους για ένα καλύτερο περιβάλλον.